fredag 1 juli 2016

Almedalen 2016

På söndag startar årets almedalsvecka. Jag är på plats söndag till torsdag och kommer delta i diverse möten och debatter under veckan. Nedan är mitt schema för kommande vecka. De öppna seminarierna jag deltar på är markerade samt både tid och plats är utskrivet, så besök gärna dessa för att lyssna.

Måndag
9.00 -10.00 Paneldebatt om Forska utan djurförsök (Kinbergs plats 8)
10.00 - 12.00 Centerpartiets ekonomisk politiska debatt
12.00 - 13.00 Paneldebatt "Hur samordnar vi oss nationellt för att studera och stödja samhällets digitalisering?" (Västsvenska arenan) 
14.00 Rundabordssamtal med McDonalds
17.00 Rundabordssamtal med Hermods
19.00 Tal av Annie Lööf

Tisdag
8.00 Samtal med Vision och ST:s A-kassa
09.30 Möte med Forska!Sverige
14.00 - 15.00 Seminarium "Hur ska politikerna vända den sjunkande läsförståelsen?" (Almedalsbiblioteket)
16.00 Möte med Almega Serviceföretagen 

Onsdag
08.45 Möte med Trä och möbelföretagen gällande yrkesutbildningar
10.30 Möte om skogsforskning
11.30 - 12.00 Samtal med Raymond Mankowitz, kommunikationschef McDonalds i Centerpartiets tält på St Hansplan
13.00 - 14.00 Modererar Centerstudenters seminarium "Kan färre platser rädda universiteten?" (C-tältet på St Hansplan)
14.00 Möte med Sacos studentråd
16.30 Rundabordssamtal om integritet i arbetslivet
17.30 Paneldebatt för Forska!Sverige ( Trädgården på Rosas café)

tisdag 24 maj 2016

Följ mig på andra medier

Jag har inte haft möjlighet att skriva på denna hemsidan i den utsträckning jag önskar. Jag har bestämt mig för att istället använda mig av Facebook och bli bättre på att både lyfta vad jag gör där.

Följ mig gärna på Facebook eller kontakta mig på mejl eller telefon om ni har några frågor ni vill lyfta med mig.


torsdag 8 oktober 2015

Årets riksdagsmotioner

Riksdagens allmänna motionstid är snart till ända. I år har jag skrivit 11 stycken motioner, några själv och några tillsammans med mina centerpartistiska riksdagskollegor. Nedan är en sammanställning av dessa motioner och vad de handlar om. Klicka på rubrikerna för att läsa motionerna i sin helhet. Många riksdagsmotioner avslås, men med det politiska läget som nu är i riksdagen så bifalls fler enskilda motioner än tidigare, dock räknat från en mycket låg nivå.

Nedskräpning
Förslag om att utreda möjligheten att låta kommuner få bötfälla för nedskräpning samt att några pilotkommuner utses för detta.

Gränshinder för näringslivet - tillsammans med Daniel Bäckström
Lyfter att gränshinder för näringslivet mellan Sverige och Norge måste tas bort, informationen förbättras framförallt till små och medelstora företag samt att svenska myndigheters gränshinderuppdrag förtydligas så det blir enklare att göra affärer mellan Sverige och Norge.

Enhetlig moms
Se över möjligheten att införa enhetlig moms istället för dagens system som har många gränsdragningsproblem och samtidigt öka punktskatter, särskilt miljöskatter, för att ställa om till ett mer förnybart samhälle.

Jämställda pensioner
Öppna upp möjligheten att dela pensionspoängen inom både inkomstpensionen och tjänstepensionen för att öka jämställdheten. Det skulle framförallt gynna kvinnor som jobbat mindre och tagit ett större ansvar hemma om de skulle skiljas.

Möjligheten att dela upp kommunalskatten mellan fler kommuner - med Anders Ahlgren
Ett förslag för att skatteunderlaget i kommuner och regioner bättre ska kunna matcha det faktiska befolkningsunderlaget och dess kostnader.

Dubbelspår mellan Oslo och Göteborg  - med Annika Qarlsson
"The missing link" mellan Öxnered och Halden måste prioriteras för att kunna öka person- och godstrafiken med Norge.

Vänersjöfart och slussar i Trollhättekanal - med Daniel Bäckström
Om inte investeringar i slussarna i Trollhättan sker riskerar handelsjöfarten på Vänern försvinna.

Effektiv användning av marken - med Annika Qarlsson
Det är en viktigt att samordna utbyggnaden av infrastruktur och arbeta strategiskt med val av teknik för att inte ta mer mark i anspråk än nödvändigt samt ersättningsnivåerna är rimliga.

Beställaransvar och regelefterlevnad inom åkeribranschen - med Per-Ingvar Johnsson
Förbättra beställaransvaret och regelefterlevnaden för att få en mer rättvis åkerinäring.

Bohusbanan
Det är viktigt att arbeta med regionförstoring och förbättra möjligheterna till arbetspendling i hela landet, Bohusbanan ligger efter och utbyggnad av den skulle korta restiderna och kunna öka pendlingen.

Förutsättningarna för det kustnära yrkesfisket - med Per-Ingvar Johnsson
Arbeta med regelförenklingar för att det kustnära fisket ska kunna överleva.lördag 27 juni 2015

Min Almedalsvecka

Imorgon startar Almedalsveckan och i år är det Centerpartiets dag som inleder veckan. Annie kommer att hålla tal kl. 19.00 i Almedalen, om ni inte själva har möjlighet att vara på plats kan talen ses på SVt2 eller SVT Play. Det blir nog veckans höjdpunkt.

I år blir lite speciellt för mig. Det är första Almedalsveckan som riksdagsledamot och ska för första gången delta i ett antal paneler där, vilket är väldigt roligt. Ni som är på plats kan se mig på följande öppna seminarium:

Måndag 29 juni
10.30 - 11.00 Samtal med Jonathan Antonsson som inte bara var med i "Bonde söker fru" utan även är ung lantbruksföretagare från Orust.
Var: S:t Hansplan, Centerpartiets monter
Läs mer här

11:45 - 13.15 Lunchsamtal om integration och jobb i bygg- och installationsbranschen
Arrangör: Sveriges byggindustrier
Var: Bremergränd 4, korsningen med S:t Hansgatan

15.00 - 16.00 "Alla vill använda, men för få kan bygga och underhålla?" Panel om kompetensförsörjning inom infrastrukturbranschen.
Arrangör: Eltel
Var: Strandgatan 34
Läs mer här

Tisdag 30 juni
14.45 - 15.30 "Organisationsutveckling ledde till 100 % fler i självförsörjning" Panelsamtal om minskad tröghet och ökad innovation i offentlig sektor gällande arbetsmarknadspolitiken.
Arrangör: Trelleborgs kommun
Var: O'learys, Strandgatan 13
Läs mer här

Onsdag 1 juli
13.30 - 15.30 "Hur bör framtidens Arbetsförmedling organiseras?" Ska kompletterande aktörer finnas, hur sänker vi ungdomsarbetslösheten och hur säkerställer vi en bättre matchning? Det ska diskuteras i panelsamtal med bl.a. Ylva Johansson.
Arrangör: fyra fristående jobbförmedlare Var: St Hans Café (St. Hansplan 2)
Läs mer här


Torsdag 2 juli
13.45 - 14.00 "Skolpolitisk utfrågning med Centerpartiet" Utfrågning om Centerpartiets gymnasiepolitik.

Arrangör: Sveriges elevkårer
Var: Kårhuset Rindi, nedanför Donners plats

Läs mer här

Utöver det ska jag lyssna på massa intressanta seminarium om bl.a. hållbar tillväxt, grön skatteväxling, kompetensförsörjning samt automatiserade bilar. Jag ska även delta på några mingel och middagar för att träffa företrädare för näringsliv och intresseorganisationer inom olika branscher.
  

måndag 22 juni 2015

Det behövs en jobbpakt för unga

Idag har jag besökt Lund. Jag insåg när satte mig på perrongen i väntan på tåget hem att det var här jag var, för ganska exakt nio månader sedan, när det blev helt klart jag kommit in i riksdagen och länsstyrelsen räknat klart alla röster. Mycket har hänt sedan dess. Allt från historisk budgetomröstning och aviserade extra val i höstas, till att komma in i riksdagsarbete och arbetet i partiets arbetsgrupper för att utveckla politik inför partistämman i höst. Det har varit en enormt lärorik, rolig och givande tid.

Det är en ynnest att få arbeta med de man brinner för. Jag är talesperson för ungas jobb och åkte därför till Lund idag för att träffa Alexandru Panican som forskar om ungdomsarbetslöshet med fokus på övergången mellan skola och arbete. Det var verkligen väldigt intressant.

Sverige har en väldigt hög ungdomsarbetslöshet, oavsett hur man väljer att räkna, och det har den varit sedan början på 90-talet. Det är den högsta ungdomsarbetslösheten i Norden och även i förhållande till andra jämförbara länder som Nederländerna, Österrike och Tyskland. De senare länderna har ett väl utbyggt lärlingssystem och mycket av vårt samtal handlade om det och hur attityderna kring yrkesutbildningar behöver förändras i Sverige.

I andra länder finns en starkare yrkesstolthet och att alla jobb är bra. I Sverige präglas den politiska debatten av att yrkesutbildningar, och lärlingsutbildningar specifikt, är till för omotiverade elever och att det inte är lika fint att utbilda sig till. Den attityden finns även bland skolledningar, SYV, föräldrar och elever själva. Det finns också ett allvarligt matchningsproblem. I Malmö till exempel finns det arbetskraftsbrist i industriyrken men endast en sökte till industriprogrammet. Ska fler att välja utbildningar som leder till arbete, är det viktigt att höja statusen och förändra attityderna för de praktiska yrkena.

Han lyfte även att det behövs en rejäl strukturförändring och att lärlingsutbildningen behöver göras om i grunden. Alliansen ökade t.ex. anordnarbidraget till företagen och ersättningen till eleverna utan att det ökade intresset. I länder med framgångsrika lärlingssystem är näringslivet både finansiär och har ett operativt ansvar. Det är framförallt det senare, att våga ge näringslivet ett operativt ansvar och se de som en jämlik part, som är avgörande för att utbildningarna bättre ska matcha efterfrågan på arbetsmarknaden. Det är helt i linje med Centerpartiets förslag i vårbudgeten, att tillsätta pengar till regionala lärlingsråd och ge näringslivet ett rejält inflytande på utbildningarna.

Vi talade även om hur ungas kunskap om arbetsmarknaden bör stärkas samt hur studie- och yrkesvägledarnas roll kan utvecklas. Det intressanta för mig som politiker är vilka reformer som behövs för att få till en förändring för att yrkesutbildningar ska uppvärderas. Centerpartiet driver sedan en tid att lärosäten, högskolor och universitet, ska tilldelas delar av sina resurser utifrån hur väl de jobbar med det omgivande samhället och näringslivet. Kanske är princip som påsikt även skulle kunna användas för skolpengen på gymnasiet?

Tidigare finansministern Anders Borg lyfte även idag att det behövs större strukturreformer för att få fler unga i arbete, han tog då fokus på att förändra arbetsrätten. Det har Centerpartiet drivit under långtid och glädjande när allt fler börjar tala om det.

Ska vi få bukt på den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige så behövs det rejäla strukturreformer både på arbetsmarknaden och i utbildningssystemet. Det behövs en jobbpakt för unga.

Det kommande året tänker jag resa runt i hela landet för att träffa fler människor som arbetar med dessa frågor för att ta del av bra exempel och lära mig mer. Så kom gärna med förslag på kommuner, företag eller organisationer jag bör besöka som på olika sätt arbetar med att få unga i jobb.  

söndag 31 maj 2015

Vecka 23

Förra veckan var jag i Tokyo från måndag till fredagmorgon. Det var en väldigt rolig upplevelse och en intressant konferens med unga parlamentariker från hela världen som jag fick möjlighet att delta på. När jag väl kom hem på fredagen var det direkt iväg på ny konferens med alla distriktsordförande och distriktspersonal från Centerpartiet i hela Sverige. Där vi diskuterade partiets utveckling framöver och hur vi ska arbeta för att ännu fler ska engagera sig och rösta på Centerpartiet. Det var två bra dagar, men bra information och diskussion.
Denna veckan är mer en normal riksdagsvecka, vad det nu innebär. Måndag inleds med att vår vice partiledare Anders W Jonsson besöker Västsverige och Bohuslän. På morgonen ska träffa den drivna och framgångsrika entreprenören Henric Carlsson som startat och driver Conscriptor på Orust. Vi åker sedan till Uddevalla för att äta en lunch tillsammans med LOV-företagare och lokalföreträdare. De rödgröna i Uddevalla har nämligen visat vilja att ta bort LOV i kommunen vilket skulle vara förödande för dessa företag, men även för brukarnas möjlighet att själva få bestämma över sina egna liv. Efter det åker vi ner till Göteborg för besök på bl.a. Angereds sjukhus. Kvällen ska jag ägna åt första mötet med den nya styrelsen för Centerpartiets väststyrelse (som är för Västra Götaland) där jag ingår.

Tisdag startar med en tidig morgon och resa upp till Stockholm. Dagen är fylld med möten, ska även delta i en interpellationsdebatt med Magdalena Andersson med anledning av Skattekontorens lokalisering. Mina kollegor Anders Ahlgren och Per Åsling har nämligen skrivit interpellationer om det, debatten är på tisdag och jag tänkte delta i den. På kvällen är det sommarfest med riksdagsgruppen och all personal på vår riksorganisation. Det var en trevlig tillställning i julas och räknar med att det även blir det på tisdag.

Onsdag ska jag träffa Israels ambassadör för att tala om innovationer och start up-företag. Det ska bli väldigt intressant, har hört att Israel är väldigt framstående på det området så ska bli roligt att få lära mig mer om det. Sen är det kontorsarbete som gäller resten av dagen, det är även votering på eftermiddagen. På kvällen väntar eventuellt ett möte med Almega om välfärdsföretag, men inte säker på om jag ska delta på det eller inte.

Torsdag väntar kontorsarbete, möten och votering innan hemresa till västkusten. Fredag är det världsmiljödagen. Då ska jag kampanja och prata om miljöfrågor på torget i Munkedal tillsammans med kommunens energirådgivare och Centerpartiets lokala företrädare där. Helgen ska jag titta på nationaldagsfirande i Lysekil och hoppas även få lite ledigt faktiskt. Tror jag skulle behöva det efter en intensiv tid nu.

tisdag 19 maj 2015

Vecka 21

I helgen har jag varit på fotbollsresa till Manchester och kom hem sent igår natt. Vilken fantastisk upplevelse! Även om både matchen och resultatet hade mer att önska så var det roligt att få se engelsk fotboll live för första gången och att dessutom få göra det på Old Trafford var riktig kul. 

Idag reser jag upp till Stockholm igen för mötesvecka. När jag kommer upp idag har vi först kommittémöte och sen riksdagsgrupp. I kommittén har en fördjupad diskussion om olika frågor, vår riksdagsgrupp har delats in i tre kommittéer med olika politiska område. Jag är med i välfärdskommittén där vi som sitter i arbetsmarknad-, social-, socialförsäkring-, kultur- och utbildningsutskottet deltar och diskuterar frågor som är aktuella i dessa utskott.

Imorgon väntar en lång kontorsdag med alla saker som jag inte hann med förra veckan kring interpellationer och frågor att driva. Har även några möten inbokade och votering. På kvällen träffas riksdagsgruppen och Centerpartiets företrädare i SKL (Sveriges kommuner och landsting), ett bra tillfälle att hitta gemensamma frågor att driva och arbeta för på de olika politiska nivåerna.

Torsdag blir fokus på att stärka kunskapen. Socialförsäkringsutskottet har offentlig utfrågning om 10 år med Finsam på förmiddagen. Finsam är samverkan mellan kommun, region, försäkringskassan och arbetsförmedlingen för människor som behöver insatser från flera aktörer Efter det ska jag på seminarium om hur man kan skapa bättre för utbildningssamverkan i Sverige och kopplingarna mellan utbildning och arbete. Sedan har jag tillsammans med Emma Nohrén, Miljöpartistisk riksdagsledamot från Lysekil också, besök av Skaftöskolans årskurs 6 elever. Då ska riksdagen visas och frågor besvaras. Kul!

Fredag arrangerar Svenskt Näringsliv något som de kallar ”Walk and talk” i Bengtsfors och Åmål som jag ska delta på. Ett tillfälle för politiker och företagare träffas och tala med varandra, vilket alltid är bra att delta på och brukar vara givande. Sedan åker jag till Borås antingen på kvällen eller på lördagsmorgon för att delta på CUF:s Västkongress som är en förstämma inför CUF:s förbundsstämma i slutet på juni.